es-programa

UAB „BS Chemical“ tarptautiškumo didinimas eksportuojant sertifikuotus produktus

UAB „BS Chemical“ vykdo projektą „UAB „BS Chemical“ tarptautiškumo didinimas eksportuojant sertifikuotus produktus“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-04-0028. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Expo sertifikatas LT“. Projektui įgyvendinti skirta 37 986 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

             Projekto tikslas – eksporto apimčių didinimas, sertifikuojant eksporto rinkoms skirtus gaminius.

              Projektas prisidės prie įmonės pardavimų vystymo bei didins žinomumą ne tik Lietuvos, bet ir tikslinėse eksporto rinkose, padės įvairinti įmonės veiklą, plėsti produkcijos asortimentą,  vystyti masinę gamyba bei pardavimus. Įgyvendinto projekto rezultatas – ilgalaikis įmonės konkurencingumo, produktyvumo ir pardavimo apimčių augimas.

              Projekto vykdymo pradžia: 2022-07-25.

              Projekto vykdymo pabaiga: 2023-08-31.