es-programa

UAB „BS Chemical“ vykdo projektą „UAB „BS Chemical“ gamybos modernizavimas“

UAB „BS Chemical“ vykdo projektą „UAB „BS Chemical“ gamybos modernizavimas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0068. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Regio potencialas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 238.500 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė numato  investuoti į  naujausią technologinę įrangą, tikslu tiekti rinkai aukštesnės pridėtinės vertės gaminius nei iki šiol gaminta. Investicijos įgalins  gaminamą  produkciją optimaliai pritaikyti reikliausiems užsakovų poreikiams, gamybos metu taupant medžiagas  bei kitus išteklius,  kartu  sukuriant  reikšmingą   konkurencinį   pranašumą   sektoriuje.