BS-Chemical

UAB „BS Chemical“ vykdo projektą „Inovatyvių produktų kūrimas“

UAB „BS Chemical“ vykdo projektą „Inovatyvių produktų kūrimas“, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0036. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Eksperimentas“. Projektui įgyvendinti skirta iki 243.721,60 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Ištyrus  paklausą Lietuvos ir tikslinėse eksporto rinkose bei įvertinus įmonės galimybes, nuspręsta vykdyti esamos įmonės veiklos įvairinimą  t.y. vystyti naujų produktų gamybą bei pardavimą.

Įgyvendinant projektą, bendrovė planuoja investuoti į MTEP veiklas, kurių pagalba numatomi sukurti naujų produktų  prototipai – gamtinės kilmės bioskaidūs flokuliantai bei parengta efektyvi  technologija  jiems gaminti.