UAB „BS Chemical“ gaminių eksporto rinkoms sertifikavimo projektas

UAB „BS Chemical“, vykdo projektą „UAB BS Chemical gaminių eksporto rinkoms sertifikavimo projektas“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-02-0039. Projektas įgyvendinamas  pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą  priemonę Expo sertifikatas LT.Projekto biudžeto suma 255.559.96 Eur. Projekto vykdytojui projektui   įgyvendinti skirta 127.779 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Projekto įgyvendinimo metu numatyta sertifikuoti 7 planuojamus eksportuoti produktus. Atlikus sertifikavimą ir gavus tai patvirtinančius dokumentus, įgyjama teisė gaminamą aukštos pridėtinės vertės produkciją eksportuoti į esamas ir naujas eksporto rinkas.

Projektas turės teigiamos įtakos UAB „BS Chemical“ konkurencingumo didėjimui, eksporto plėtrai ir įmonės prekės ženklo didesniam žinomumui užsienio rinkose, augančios pardavimų apimtys didins įmonės darbo našumą ir konkurencingumą.