Projektas „Saulės elektrinės įrengimas UAB BS Chemical“

UAB „BS Chemical“ –  įmonė  gaminanti pramoninės  chemijos  produkciją, vykdo projektą „Saulės elektrinės įrengimas UAB  BS Chemical“, projekto  Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0030. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies  finansuojamą  priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.  Projektui įgyvendinti skirta iki 104.120 Eur  finansavimo lėšų  tinkamoms  finansuoti projekto išlaidoms apmokėti.  Įgyvendinant  projektą, bendrovė numato įrengti 120 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę. Tai investicijos į  įrangą  –  alternatyvų atsinaujinantį  šaltinį elektros energijai gauti, didele  dalimi pakeičiant šiuo metu naudojamą iš elektros tinklų gaunamą energiją į  atsinaujinančią saulės energiją. Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui. Įrengta moderni  elektros energijos gamybos įranga leis įmonei produkciją gaminti efektyviau ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek eksporto rinkose.

                  Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatyto ilgalaikio tikslo – pramonės vystymąsi grįsti naujausių, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančių technologijų diegimu, didinti ne tik ekonominį, bet ir ekologinį įmonių efektyvumą, taupiau naudoti išteklius ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Šis projektas bus naudingas ne tik įmonei, bet ir visai šaliai, nes didės atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame  energijos vartojimo balanse.