UAB „BS Chemical“ technologinių ekoinovacijų diegimo projektas

UAB „BS Chemical“ – įmonė  vykdanti  pramoninės  chemijos  gamybos  veiklą,  gaminanti profesionalias plovimo priemones, užtikrinančias  aukščiausius  tarptautinius standartus atitinkančią produktų kokybę, vykdo projektą „UAB „BS Chemical“ technologinių   ekoinovacijų  diegimo  projektas“, projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-01-0014. Projektas įgyvendinamas pagal  Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Eco-inovacijos LT+“. Projektui įgyvendinti skirta iki 352.794,37 Eur  finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Projekto esmė –  modernių   įrengimų,  kaip technologinių  ekoinovacijų  įsigijimas  tame  tarpe  ir siekiant sumažinti  neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto  pasekmes  bei įmonės  veikla užtikrinant tęstinį aplinkos apsaugos efektą,  t. y.  investicijos į švaresnės  gamybos inovacijas,  taikant racionalių išteklių naudojimo ir taršos  prevencijos metodus,  kuriant apgalvotus ir unikalius, sistemiškai  pritaikytus kiekvienam klientui taikomosios chemijos sprendimus.  Projekto metu įsigytos įrangos pagalba bus gaminami didesnės pridėtinės vertės  ekologiški  produktai – tausesni  aplinkosaugos prasme skysti  plovikliai ir dezinfekantai  pramonei  ir  buičiai,  būtų  sukurtos  prielaidos orientuotis  į  masto  ekonomiją.