UAB „BS Chemical“ gaminių dizaino vystymo projektas

UAB „BS Chemical“ – įmonė  vykdanti  pramoninės  chemijos  gamybos  veiklą,  gaminanti profesionalias plovimo priemones, užtikrinančias  aukščiausius  tarptautinius standartus atitinkančią produktų kokybę,  didžia  dalimi  skirtas  maisto  pramonei  bei  HoReCa  segmento įmonėms, nuolat investuojanti  į naujas technologijas,  vykdo projektą „UAB „BS Chemical“ gaminių  dizaino  vystymo  projektas“, projekto Nr.03.3.1-LVPA-K-838-01-0215. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Dizainas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 7.569 Eur  finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.  Įgyvendinant  projektą,  bendrovė įsigys  naujų  gaminių dizainų  kūrimo   paslaugas.  Projekto  dėka didės  pardavimų apimtys, juolab,  kad  šiuo metu nėra pilnai išnaudojami visi įmonės gamybiniai pajėgumai, o bendrovė yra pilnai pasirengusi plėsti veiklos apimtis.  Įmonės produkcija, yra   aukštos kokybės taigi po projekto augančios pardavimų apimtys ypač eksportas didins įmonės darbo našumą, apyvartą ir konkurencingumą, praplečiant gaminamos produkcijos asortimentą.  Dizaino  sprendimus  planuojama  įdiegti   2018  metais.

                Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo, bus  formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas bei pridedamoji įmonės vertė.