UAB ,,BS Chemical“ projektas: veiklos optimizavimas diegiant elektroninio verslo sprendimus“ pagal 2014-2020 m.

UAB ,,BS Chemical“ pradėjo įgyvendinti projektą ,,UAB ,,BS Chemical“ veiklos optimizavimas diegiant elektroninio verslo sprendimus“

UAB ,,BS Chemical“ pradėjo įgyvendinti projektą ,,UAB ,,BS Chemical“ veiklos optimizavimas diegiant elektroninio verslo sprendimus“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,,Smulkioji ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 ,,E-verslas LT“.

Pagrindinis projekto tikslas – siekti UAB ,,BS Chemical“ veiklos planavimo procesų efektyvinimo ir įmonės konkurencingumo didinimo, darbo našumo didinimo, diegiant elektroninius sprendimus.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti Gamybos valdymo sistemą, kuri apjungs 7 Įmonės verslo procesus. Įgyvendintas projektas efektyviu lygiu optimizuos gamybą, verslo procesai taps nepertraukiami ir optimaliai lankstūs, ko pasekoje įmonė koncentruosis į aukštesnius tikslus ir geresnius finansinius rezultatus.

Projekto bendra vertė – 52950,00 Eur. 60 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga – 2017 m. balandžio 1 d.